Olof Architects is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Olof Architects verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Adresgegevens (straatnaam, postcode, woonplaats)

De bovenstaande persoonsgegevens verwerken wij voor het uitvoeren van opdrachten op basis van contracten. Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren. Tevens verstrekken wij deze gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Olof Architects bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, of dan wettelijk verplicht is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb j het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Olof Architects en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou verzameld hebben in een bestand naar jou of te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@olofarchitects.nl. Benoem daarbij expliciet dat het om de verwerking van persoonsgegevens gaat. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen.

We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Olof Architects neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloodfe wijzigingen tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, naam dan contact met ons op.